YachtSafe Support

 

Välkommen att mejla in ditt ärende till support@yachtsafe.se
så svarar vi under vardagar senast inom 24 tim.
 

 

Vid registrering av larm samt inloggning till ditt konto: använd gärna webbläsarna
Chrome eller Firefox istället för webbläsaren Safari.  

 

YachtSafes app

Se installationsfilmen av YachtSafes app för din iOS telefon: 
https://www.youtube.com/watch?v=H_nTTYZF9E8

Se installationsfilmen av YachtSafes app för din Androidtelefon: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gfn0wc1Qf_k

 

Vyerna, kartfunktion och menyn i appen är i första hand anpassad och utvecklad för mobiltelefoner och är tyvärr ej optimal för surfplattor i denna appversion. För att appen ska fungera så behöver du som användare ha uppdaterat din mobil till lägst 10.3 i iOS och för Android ska man ha uppdaterat sin mobil till Android-version 7.0 eller högre. 

Tryck var som helst på kartan i appens första flik så framträder möjlighet att slå PÅ/AV larm samt skifta mellan larm i det fall du har flera larm inlagda i appen.

Stora förändringen i denna appversion är kartan i appens första flik. Tryck någonstans på kartan så framträder möjligheten att ändra mellan aktivt larm samt att slå PÅ/AV larmet.

 

 F.A.Q

Här finner du svar på de vanligaste frågorna gällande YachtSafes GPS-larm, tillbehör och app.

 

GPS-larm

1. Kan jag installera larmet själv?

YachtSafe är marknadens mest lättinstallerade GPS-larm. Larmet är gjort för att du ska kunna installera det enkelt själv. Den lilla larmenheten har inbyggda antenner, endast tre sladdar för inkoppling (G31 och G32) och inget SIM-kort behövs. Larmet aktiveras med Yachtsafe App eller med ett SMS som skickas till larmenheten.

2. Hur betalas Serviceabonnemang/GSM trafiken och vad ingår i abonnemanget?

Serviceabonnemang/GSM trafik köper du genom att logga in via fliken Köp GSM till larm på hemsidan som sedan leder dig till webbutiken där kan du välja att betala via faktura eller kortbetalning. Driftskostnaden täcker 500/1000 stycken anrop till/från GPS-trackern & de trådlösa tillbehören under 1 år alternativt 2 år över hela Europa och roaming sker automatiskt om GPS-trackern byter land. Abonnemanget inkluderar även support via mejl mån-fre med svar inom 24 h, administration av larm, uppdatering av mjukvara. Abonnemanget kostar 695 kr för 1 år och 1190 kr för 2 år, båda inklusive moms. 
Beroende på operatör och abonnemangsform kan operatörsavgifter tillkomma. 

3. Kan man använda ett eget kontantkort?

Larmet levereras med ett inbyggt SIM-chip. Detta av två huvudanledningar.

1) Produkten är utformad för tolalt skydd mot väte och vibrationer. Produkten är helt ingjuten och inga öppningar eller anslutningar finns för rörliga delar. Av denna anledning är det inte möjligt att sätta dit ett eget löst SIM kort.

2) Kontantkortslösningar är dessutom opålitliga. De ledande försäkringsbolagen, liksom vi som tillverkare, avråder kontantkort. Är kontantkortet tomt eller blivit inaktivt så fungerar inte larmsystemet. Det måste också finnas tillräckligt med pengar på kortet för att kunna spåra ett objekt när det väl gäller.

4. Vad kan utgången på larmenheten användas till? 

Utgången kan användas till ett relä som driver ett kylskåp eller en värmare som du då kan aktivera från din mobiltelefon. Utgången kan också användas för enkel inkoppling av en siren som då startar om exempelvis en trådlös IR-sensor utlöser ett larm.

5. Varför är inte larmet kontaktbart via appen?

Larmet har antagligen dålig GSM täckning där det befinner sig. Testa om det fungerar att kommunicera med larmet via SMS kommandon till larmets telefonnummer (ex :pinkod gps, pinkod status, pinkod alarm on, pinkod alarm off). Testa att flytta larmet till en annan geografisk position då det kan vara dålig täckning där larmet befinner sig.

6. Varför svarar inte larmet på SMS eller är inte kontaktbart via appen?

Det kan bero på flera orsaker;

1) Se om GSM trafiken är aktiv, logga in på hemsidan under administrera larm för att se om GSM trafiken är aktiverad.

2) Dubbelkolla att alla siffror och e-postadress som är registrerat i appen är korrekt.

3) Kontrollera att larmenheten är ansluten till drivspänning. Mät gärna spänningen på larmet om du har möjlighet.

4) Kan hända att en uppdatering av larmets mjukvara misslyckats och hängt sig, då krävs en omstart av enheten. HW2 larm ligga strömlöst i 7 dagar, HW3 larm koppla kablarna plust till minus och minus till plus i ca 10 sek. 

7. Larmenheten svarar på SMS kommando (exempelvis "pinkod status"), men svarar inte på Appen.

Kontrollera i Appen;

App->Appinställningar: Telefonnummer till din telefon skall anges.
App->Larmprofil: Telefonnummer till larmenheten samt pinkod till larmenheten skall anges.
Ange alla telefonnummer med +46

En annan orsak kan vara att larmet är satt i strömsnålt läge. Med fjärrkontrollen kan man nämligen byta mellan 2 olika lägen. Lågströmsläge kan användas under exempelvis vinterförvaring och innebär att GSM delen är helt avstängd och startar endast då ett larm löser ut. Detta sparar på batteriet då det förbrukas mindre ström.

Byt läge genom att trycka ned ”stjärn-knappen” på fjärrkontrollen under ca10 sek till det blinkar. På äldre fjärrkontroller så blinkar fjärrkontrollen 2 ggr (normalläge) eller 3 ggr (lågströmläge). På nyare fjärrkontroller så blinkar fjärrkontrollen alltid 2ggr samt ett bekräftelse SMS skickas ut eventuella inställda larmmottagare i vilken läge larmenheten är satt. OBS! Man måste befinna sig vid larmet för att det skall fungera då räckvidden är begränsad för fjärrkontrollen.

 

8. Varför saknas larmets GPS-position?

Larmet uppdaterar sin position var tionde minut och försöker göra detta under en begränsad tid för att inte förbruka för mycket av det interna batteriets kapacitet. Om GPS-signalerna störs av något, som till exempel att GPS signalerna är avskärmade av någon metall eller att larmet är fel orienterat, kan larmet ha svårt att uppdatera sin position.

Undersök dess orientering och placering, slå på larmet och vänta 10 min och fråga efter dess position igen. Normalt skall larmet hitta sin position nu men observera att larmets förmåga att få in GPS-signalerna minskar om det befinner sig inomhus.

9. Varför dröjer larmets förflyttningslarm?

Då larmet slås på fryser det sin position om det har en aktuell GPS-position. Slår man på larmet i garaget och det inte lyckas beräkna sin GPS-position (pga svaga satellit-signaler) kan det dröja ända tills larmet kommer ut ur garaget innan det kan beräkna positionen och sedan detektera en förflyttning. Eftersom GPS-larmet uppdaterar sin position var tionde minut kan man lyckas komma en bit med ekipaget före larmet detekterar en förflyttning. 

Testa att aktivera larmet då det har en aktuell GPS position (ej indikerar gammal). Genom att aktivera larmet startar GPS-chippet och försöker beräkna sin position under 10 min, dvs det kan hjälpa att avaktivera larmet för att sedan aktivera det igen för att uppdatera positionen.

10. Vad gör jag om jag har glömt pinkoden till larmet?

Om du har glömt din pinkod får du skicka mail till vår supportmail; support@yachtsafe.se 

11. Hur gör jag om jag vill sälja ett objekt tillsammans med ett YachtSafe-larm?

Varje larm har en registrerad ägare och via fliken köp GSM till larm kan du byta ägare på larmet om du till exempel vill sälja din skoter med ett larm.

12. Varför känns larmets batteritid lite kort?

Batteritiden är en kompromiss mellan framför allt GPS-prestanda och livslängd på det interna batteriet. Om larmet har svårt att beräkna sin position pga svaga GPS-signaler kan det behöva söka längre tid eller kanske inte lyckas få in tillräcklig data från satelliterna för att kunna beräkna sin position överhuvudtaget och då förbrukas mer ström. Normal batteritid på interna batteriet är upp till en vecka i normalläge, upp till 3 månader i lågströmläge och upp till 2 veckor i utlöst larmläge.

Försök alltid montera larmet så att GPS-signalerna inte störs av annan elektrisk apparatur eller metall.

  

  

 

Tillbehör

 

1. Varför tjuter inte sirenen vid utlöst inbrottslarm?

För närvarande finns det tre olika hårdvaruversioner av GPS-larmet (HW001, HW002, HW003). HW001 har en reläutgång som lägger ut samma som matningsspänning. HW002 samt Hw003 jordar utgången.

Vid inkoppling av en siren eller annan last till HW001 skall man ansluta larmets utgång (vitkabel) till plusmatningen på lasten (normalt röd kabel). Vid HW002 samt HW003 ansluter man lastens plusmatning till tex 12V eller 24V och sedan ansluts lastens jord till larmets utgång dvs den vita kabeln (tex sirenens röda till larmets röda anslutning och sirenens svarta kabel till larmets vita kabel). För att larmet skall kontrollera utgången och starta sirenen vid inbrott måste utgången konfigureras att styras av inbrottslarmet. Detta görs i Appen under larmstatus --> larmtillbehör & relä eller via SMS-kommandot;  ”pinkod out siren”.

2. Varför syns inte tillbehören under status i appen?

Skillnaden mellan Gen1, Gen2 och Gen3 är framför allt att Gen1-tillbehör paras ihop med larmet med hjälp av SMS kommando (pinkod pair) och visas ej i Appens tillbehörsvy. Gen2 och Gen3-tillbehör ansluts till larmet med hjälp av appen där man kan läsa av status. Det är möjligt att använda både Gen1 och Gen2 av tillbehören till ett och samma larm.

3. Hur lägger jag till tillbehör i appen?

Tillbehör läggs tills med hjälp av appen då samtliga tillbehör är trådlösa. Se instruktionerna i menyfliken manualer för mer detaljerad information.

4. Hur byter jag batteri i fjärrkontrollen?

Fjärrkontrollens batteri beräknas räcka 2-3 år beroende på användning. Det sitter ett CR1632, 3V batteri i fjärrkontrollen. Vid byte av batteri i fjärrkontrollen får man ta ur batteriet och sedan vänta en liten tid alternativt trycka ned någon av knapparna under några sekunder. Då man sätter i batteriet skall lysdioden blinka, ta annars ur batteriet och testa igen.

5. Varför larmar mitt tillbhör trots att jag har stängt av larmet?

Alla tillbehören har 2 st larmstatus man kan välja mellan:

1) Stöld – innebär att tillbehöret slås av/på samtidigt som man slår av/på larmenheten

2) SMS – innebär att tillbehöret alltid är på oavsett om man slår av/på larmenheten.

 

 

 

Appen

 

1. Hur administrerar jag flera larm i samma App?

Det går bra att ha flera larm (larmprofiler) inlagda i samma App.  välj ny larmprofil för varje larm du önskar lägga till i samma telefon/app. För att välja vilket larm du ska administrera trycker du på larmnamnet längst upp i appen på den sida där hänglåsen finns.

2. Vart anges larmets eget telefonnummer?

Detta anges enkelt i appen när du aktiverar larmet under ny larmprofil. Se manual för detaljerad beskrivning.