2018-08-14
YachtSafe support team

 

På grund av tillfällig driftstörning påverkas appen för iOS för en del kunder.

Felsökning samt åtgärdande pågår för att lösa detta snarast. Under tiden kan dessa kunder kommunicera med larmet via SMS:

Kommunicera med larmet via SMS-kommandon. Se manual sida 4.

Exempel vid sms kommando: 1111 status = skriv din pinkod mellanslag skriv status (med versaler eller gemener)

Alla SMS besvaras med ett SMS från larmenheten.