Installationsfilmer för YachtSafes app finns på YouTube

 

Klicka här för att se Installationsfilmen för Androidtelefoner

Klicka här för att se installationsfilmen för iOS/iPhone telefoner

I filmen visar vi även hur du ansluter våra smarta och trådlösa larmtillbehör.

 

YachtSafe Support Team