Yachtsafe inleder samarbete med Svenska Båtunionen

 

 

Svenska Båtunionen är riksorganisationen för svenska båtklubbar, med över 880 anslutna båtklubbar i sitt nätverk.
Båtunionens huvudsakliga uppgift är att värna om fritidsbåtlivet i Sverige genom arbeta aktivt med båtmiljöfrågor,
sjösäkerhet och juridisk rådgivning till sina 140 000 medlemmar. Samarbetet innebär bland annat att Båtunionens
båtklubbar och deras medlemmar erbjuds förmånliga YachtSafe erbjudanden. 

 

                                            

       

 

YachtSafe Support Team