FAQ - Vanliga frågor och svar

Ladda ned vår manual

Här finner du de vanligaste frågorna och svaren för Yachtsafe's GPS-larm och övervakningssystem. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta supporten via supportformuläret eller på support@yachtsafe.se.

Snabbinfo för mobilappen
Se installationsfilmen av YachtSafes app för din iOS telefon:
https://www.youtube.com/watch?v=H_nTTYZF9E8

Se installationsfilmen av YachtSafes app för din Androidtelefon:
https://www.youtube.com/watch?v=Gfn0wc1Qf_k

Anpassning och mjukvara
Vyerna, kartfunktion och menyn i appen är i första hand anpassad och utvecklad för mobiltelefoner och är tyvärr ej optimal för surfplattor i denna appversion. För att appen ska fungera så behöver du som användare ha uppdaterat din mobil till lägst 10.3 i iOS och för Android ska man ha uppdaterat sin mobil till Android-version 7.0 eller högre.

På- och avstängningsknapp 
Tryck var som helst på kartan i appens första flik så framträder möjlighet att slå PÅ/AV larm samt skifta mellan larm i det fall du har flera larm inlagda i appen. Uppdatera även fliken Larmtillbehör & Relä för inställning Stöld/Inbrott och larmtillbehörs aktiva/inaktiva status. 

Fråga: Varför visas det en tom sida när jag klickar på Registrera Larm i toppmenyn?
Svar: “Det verkar som att ni använder en föråldrad webbläsare. Vi rekommenderar därför att ni uppgraderar den för att sajten ska fungera korrekt. Om ni använder Windows XP och därför inte kan uppgradera Internet Explorer, så kan ni byta webbläsare till Google Chrome eller Mozilla Firefox.”
“För att följa googles standard och även köra högsta möjliga säkerhet för både oss och våra kunder använder vi SSL på vår sida, detta innebär att den inte kommer att visas korrekt i äldre versioner av webbläsare och operativsystem. Detta är förstås olyckligt för vissa av våra användare men något som vi måste göra för att Yachtsafe ska fungera enligt den standard som finns idag.”

Fråga: Förflyttningslarmet har löst ut - vad gör jag? (Moving)

Om du får förflyttningslarm så säkerställ först att det inte handlar om ett falsklarm.
Ta alltid minst en referens-position för att se om positionen går tillbaka till rätt position vid nästa positions-hämtning. Larmet hämtar en ny position från GPS-satelliterna ca var 10:e minut, så vänta 10 - 12 minuter mellan att du hämtar en ny position. Om det är möjligt så åk och titta, eller be någon göra det åt dig om du är för långt ifrån, om larmenheten faktiskt förflyttats.

När du gjort vad du kan för att säkerställa att det inte är ett falsklarm så gör en polisanmälan. Fråga därefter bara larmenheten om dess position när Polisen ber om det. Varje positionshämtning dränerar larmenhetens interna batteri. Ju färre gånger du frågar efter position ju länge tid kommer det interna batteriet att hålla, och ju längre tid kan larmenheten rapportera sin position. Låt Polisen avgöra när och hur ofta ni skall hämta position från larmet, och informera dem om ovanstående.
Polisen kan själva fråga larmenheten efter position med sms-kommando om du lämnar ut din larmenhets telefonnummer och pinkod. De skickar då sms till din larmenhets telefonnummer med följande meddelande (pinkod byts ut mot din larmenhets pinkod): pinkod gps. Om GPS-mottagningen är dålig så att larmet inte kan svara, så använd istället nedanstående meddelande så svarar larmenheten nästa gång den fått en position: pinkod gps next

Om du har ett HW003-larm rapporterar larmenheten in 3 ggr per dygn till oss per automatik.
Om du har tidigare hårdvaru-modeller så sker ingen automatisk rapportering utan det är helt upp till dig och polisen att avgöra när och hur ofta larmet kontaktas.
Vi samarbetar gärna med Polisen och hjälper till med spårningen.
Anmäl stölden till ditt försäkringsbolag. Om de kräver en logg från larmenhetens historik så kontakta oss så ordnar vi en sådan åt dig.

 

GPS-Larm

Fråga: Kan jag installera larmet själv?

Svar: YachtSafe är marknadens mest lättinstallerade GPS-larm, se Manual. Larmet är gjort för att du ska kunna installera det enkelt själv. Den lilla larmenheten har inbyggda antenner och endast tre sladdar för inkoppling. Trådlösa sensorer för inbrottslarm och inget SIM-kort behövs. Larmet aktiveras med Yachtsafe App eller med ett SMS som skickas till larmenheten. Klart!

Fråga: Hur betalas GSM trafiken? GSM täckning Europa? Kan man använda ett eget kontantkort? 

Svar: Du loggar in på ditt konto via denna länk. Väl inne på kontot klickar du dig vidare till Webshop.

Larmet levereras med ett inbyggt SIM-chip och för användningen av GSM-trafiken betalar man en fast årskostnad: 1 år/500 kommunikationer 795 kr. När antingen tiden eller antal kommunikationer har gått ut så behöver abonnemanget förnyas. Alla kommunikationer som går via appen ingår i abonnemanget. I det fall man väljer att skicka SMS kommandon via den egna mobiltelefonens SMS tjänst till larmets tel.nr så utgår kostnad för SMS beroende på operatör

Abonnemanget förnyas inte per automatik. Du väljer själv som kund om du vill förnya eller inte. I det fall man väljer att inte förnya abonnemanget så försätts det samma automatiskt i inaktivt läge när tiden gått ut eller när antalet kommunikationer har förbrukats - och det går därefter inte att kommunicera med enheten via appen eller SMS kommandon.. Det går vid senare tillfälle längre fram att återaktivera larmet - det utgår då en återaktiveringsavgift på 175 för att starta upp abonnemanget på nytt. 

YachtSafe larm fungerar via GSM/2G i följande länder i Europa:: Sweden, Finland, Norway (i Norge behöver en larmanvändare operatörerna Telia eller Telenor för sitt mobilabonnemang, i nuläget kommer ingen annan operatör att fungera till 100% i yachtsafe appen), Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain (inklusive Mallorca och Kanarieöarna, Switzerland samt United Kingdom.
I nuläget saknar vår operatör tyvärr GSM täckning i Montenegro. 

Mer information varför vi erbjuder denna kommunikationslösning
1) Produkten är utformad för tolalskydd mot väta och vibrationer. Produkten är helt ingjuten och inga öppningar eller anslutningar finns för rörliga delar. Av denna anledning är det inte möjligt att sätta dit ett eget löst SIM kort.
2) Kontantkortslösningar är dessutom opålitliga. De ledande försäkringsbolagen, liksom vi som tillverkare, avråder kontaktkort. Är kontaktkortet tomt eller blivit inaktivt så fungerar inte larmsystemet. Det måste också finnas tillräckligt med pengar på kortet för att kunna spåra ett objekt när det väl gäller.

Fråga: Vad kan utgången användas till?

Svar: Utgången kan användas till ett relä som driver ett kylskåp eller en värmare som du då kan aktivera från din mobiltelefon. Utgången kan också användas för enkel inkoppling av en siren som då startar om exempelvis en trådlös IR-sensor utlöser ett larm.

Fråga: Varför är inte larmet kontaktbart via appen?

Svar: Larmet kan ha dålig GSM täckning där det befinner sig.  Kontrollera att alla uppgifter stämmer i appen under Inställningar: Larmprofil och Larmmottagare. I det fall en bokstav eller siffra är fel så kan inte appen, larmet kommunicera med vår databas och server. Testa om det fungerar att kommunicera med larmet via SMS kommandon till larmets telefonnummer (ex :pinkod gps, pinkod status, pinkod alarm on, pinkod alarm off). Testa att flytta larmet till en annan position i fordonet då det kan vara dålig täckning där larmet befinner sig. 

Fråga: Varför svarar inte larmet på SMS eller är inte kontaktbart via appen?

Svar: Det kan bero på flera orsaker;

1) Se om GSM trafiken är aktiv, logga in på hemsidan under administrera larm för att se om GSM trafiken är aktiverad.

2) Dubbelkolla att alla siffror och e-postadress som är registrerat i appen är korrekt.

3) Kontrollera att larmenheten är ansluten till drivspänning. Mät gärna spänningen på larmet om du har möjlighet.

4) Kan hända att en uppdatering av larmets mjukvara misslyckats och hängt sig, då krävs en omstart av enheten. HW2 larm (äldre generation larm) ska ligga strömlöst i 7 dagar, strömsätt därefter enheten under 24 timmar innan du försöker att kontakta larmet via appen eller SMS, HW3 larm (senaste generationen larm): starta om enheten genom att utföra en polvändning - koppla kablarna plust till minus och minus till plus i ca 10 sek. Försök därefter kontaka larmet igen.

Larmenheten svarar på SMS kommando (exempelvis "pinkod status"), men svarar inte på Appen.

Kontrollera i Appen;

Larmmottagare: Telefonnummer till din mobil skall anges: +46 och ingen 0 innan resterande siffror.
Larmprofil: Telefonnummer till larmenheten samt pinkod till larmenheten skall anges. 
Dubbelkolla att din e-postadress är korrekt stavad. 
Larmets serie.nr på 22 siffror ska i Larmprofil anges utan mellanslag. 

En annan orsak kan vara att larmet är satt i strömsnålt läge. Med fjärrkontrollen kan man nämligen byta mellan 2 olika lägen. Lågströmsläge kan användas under exempelvis vinterförvaring och innebär att GSM delen är helt avstängd och startar endast då ett larm löser ut. Detta sparar på batteriet då det förbrukas mindre ström.

Byt läge genom att trycka ned ”stjärn-knappen” på fjärrkontrollen under ca10 sek till det blinkar. På äldre fjärrkontroller så blinkar fjärrkontrollen 2 ggr (normalläge) eller 3 ggr (lågströmläge). På nyare fjärrkontroller så blinkar fjärrkontrollen alltid 2ggr samt ett bekräftelse SMS skickas ut eventuella inställda larmmottagare i vilken läge larmenheten är satt. OBS! Man måste befinna sig vid larmet för att det skall fungera då räckvidden är begränsad för fjärrkontrollen.

Fråga: Varför saknas larmets GPS-position?

Svar: Larmet uppdaterar sin position var tionde minut och försöker göra detta under en begränsad tid för att inte förbruka för mycket av det interna batteriets kapacitet. Om GPS-signalerna störs av något, som till exempel att GPS signalerna är avskärmade av någon metall eller att larmet är felorienterat, kan larmet ha svårt att uppdatera sin position.

Undersök dess orientering och placering, slå på larmet och vänta 10 min och fråga efter dess position igen. Normalt skall larmet hitta sin position nu men observera att larmets förmåga att få in GPS-signalerna minskar om det befinner sig inomhus.

Vid förvaring inomhus exempelvis under vinterförvaring eller i ett garage kan larmet ha svårt att få in signaler från satelliterna. Detta påverkar inte larmets status och inställningar i övrigt. 

Fråga: Varför dröjer larmets förflyttningslarm?

Svar: Då larmet slås på fryser det sin position om det har en aktuell GPS-position. Slår man på larmet i garaget och det inte lyckas beräkna sin GPS-position (pga svaga satellit-signaler) kan det dröja ända tills larmet kommer ut ur garaget innan det kan beräkna positionen och sedan detektera en förflyttning. Eftersom GPS-larmet uppdaterar sin position var tionde minut kan man lyckas komma en bit med ekipaget före larmet detekterar en förflyttning.

Testa att aktivera larmet då det har en aktuell GPS position (ej indikerar gammal). Genom att aktivera larmet startar GPS-chippet och försöker beräkna sin position under 10 min, dvs det kan hjälpa att avaktivera larmet för att sedan aktivera det igen för att uppdatera positionen.

Fråga: Vad gör jag om jag har glömt pinkoden till larmet?

Om du har glömt din pinkod får du skicka mail till vår supportmail; support@yachtsafe.se

Fråga: Hur gör jag om jag vill sälja ett objekt tillsammans med ett YachtSafe-larm?

Varje larm har en registrerad ägare och via denna länk kan du byta ägare på larmet om du till exempel vill sälja din skoter med ett larm. Ändra dina uppgifter till ny ägares uppgfiter och meddela denne när så är genomfört samt lämna information hur personen loggar in på sitt konto. 

Fråga: Varför känns larmets batteritid lite kort?

Batteritiden är en kompromiss mellan framför allt GPS-prestanda och livslängd på det interna batteriet. Om larmet har svårt att beräkna sin position pga svaga GPS-signaler kan det behöva söka längre tid eller kanske inte lyckas få in tillräcklig data från satelliterna för att kunna beräkna sin position överhuvudtaget och då förbrukas mer ström. Normal batteritid på interna batteriet är upp till en vecka i normalläge, upp till 3 månader i lågströmläge och upp till 2 veckor i utlöst larmläge.

Försök alltid montera larmet så att GPS-signalerna inte störs av annan elektrisk apparatur eller metall.

Har du fortfarande frågor som inte besvaras här i vår FAQ? 

Kontakta oss då via vårt kontaktformulär som du finner under menyn "Support".
Under lågsässong mellan September och Mars månad svarar vi inom 48 timmar. Under högsässong mellan April och Augusti månad har vi telefonsupport helgfria vardagar mellan 9-12 samt svarar på inkommande mail inom 24 timmar.

Tillbehör

Fråga: Varför tjuter inte sirenen vid utlöst inbrottslarm?

Svar: För närvarande finns det tre olika hårdvaruversioner av GPS-larmet (HW001, HW002, HW003). HW001 har en reläutgång som lägger ut samma som matningsspänning. HW002 samt Hw003 jordar utgången.

Vid inkoppling av en siren eller annan last till HW001 skall man ansluta larmets utgång (vitkabel) till plusmatningen på lasten (normalt röd kabel). Vid HW002 samt HW003 ansluter man lastens plusmatning till tex 12V eller 24V och sedan ansluts lastens jord till larmets utgång dvs den vita kabeln (tex sirenens röda till larmets röda anslutning och sirenens svarta kabel till larmets vita kabel). För att larmet skall kontrollera utgången och starta sirenen vid inbrott måste utgången konfigureras att styras av inbrottslarmet. Detta görs i Appen under larmstatus --> larmtillbehör & relä eller via SMS kommandot; ”pinkod out siren”.

Gå efter anslutning och installation av sirenen in i mobilappen:
Inställningar - Larmtillbehör & Relä - Larmutgång - Relä (pil ned) ställ in på siren- Tryck uppdatera pilen.?

Fråga: Varför syns inte tillbehören under status i appen?

Svar: När du har parat ihop ett larmtillbehör i appen:
1. gå till Lägg till & Konfigurera larmtillbehör - tryck uppdatera
2. gå till Larmtillbehör & Relä - tryck uppdatera - anslutna tillbehör som t ex magnet eller temperaturgivare är då synliga i nedre del av display - där kan du ställa in aktivt/inaktivt etc.

Skillnaden mellan Gen1, Gen2 och Gen3 är framför allt att Gen1-tillbehör paras ihop med larmet med hjälp av SMS kommando (pinkod pair) och visas ej i Appens tillbehörsvy. Gen2 och Gen3-tillbehör ansluts till larmet med hjälp av appen där man kan läsa av status. Det är möjligt att använda både Gen1 och Gen2 av tillbehören till ett och samma larm.

Fråga: Hur lägger jag till tillbehör i appen?

Svar: Tillbehör läggs till med hjälp av appen då samtliga tillbehör (utom Siren) är trådlösa. Se instruktionerna för respektive larmtillbehör för mer detaljerad information alt manual för gps larmet.

Fråga: Hur byter jag batteri i fjärrkontrollen?

Svar: Fjärrkontrollens batteri beräknas räcka 2-3 år beroende på användning. Det sitter ett CR1632, 3V batteri i fjärrkontrollen. Vid byte av batteri i fjärrkontrollen får man ta ur batteriet och sedan vänta en liten tid alternativt trycka ned någon av knapparna under några sekunder. Då man sätter i batteriet skall lysdioden blinka, ta annars ur batteriet och testa igen.

Fråga: Varför svarar inte larmet på SMS eller är inte kontaktbart via appen?

Svar: Det kan bero på flera orsaker;

1) Se om GSM trafiken är aktiv, logga in på hemsidan under administrera larm för att se om GSM trafiken är aktiverad.

2) Dubbelkolla att alla siffror och e-postadress som är registrerat i appen är korrekt.

3) Kontrollera att larmenheten är ansluten till drivspänning. Mät gärna spänningen på larmet om du har möjlighet.

4) Kan hända att en uppdatering av larmets mjukvara misslyckats och hängt sig, då krävs en omstart av enheten. HW2 larm (äldre generation) ligga strömlöst i 7 dagar och strömsätt sedan enheten under 24 tim innan förnyad kontakt med larmet.  HW3 larm (senaste generation) Gör en polvändning: koppla kablarna plust till minus och minus till plus i ca 10 sek. Försök sedan att kontakta larmet igen.

Fråga: Varför larmar mitt tillbehör trots att jag har stängt av larmet?

Alla tillbehören har 2 st larmstatus man kan välja mellan:

1) Stöld – innebär att tillbehöret slås av/på samtidigt som man slår av/på larmenheten

2) SMS – innebär att tillbehöret alltid är på oavsett om man slår av/på larmenheten.

Appen - se Manual

Fråga: Hur administrerar jag flera larm i samma App?

Svar: Det går bra att ha flera larm (larmprofiler) inlagda i samma App. välj via fliken Inställningar och lägg till ny larmprofil för varje larm du önskar lägga till i appen . För att välja vilket larm du ska administrera trycker du var som helst på första fliken med karta, GPS position. Tryck därefter på profil som uppenbarar sig och välj sedan mellan larm - i det fall du har flera larm inlagda i appen. 

Fråga: Vart anges larmets eget telefonnummer?

Svar: Detta anges i appen via Inställningar - Larmprofil. Se manual för detaljerad beskrivning.

Övriga frågor

Har du fortfarande frågor som inte besvaras här i vår FAQ?

Välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär som du finner här