Support för YachtSafes larm

Det enklaste sättet att komma i kontakt med YachtSafe är att skicka ett mail till support@yachtsafe.se. Ange där också ditt telefonnummer så kontaktar vi dig vid behov

 

Manualer för nerladdning:

Båt- & Utombordslarm.pdf

Fordon- & Entreprenadlarm.pdf

  

F.A.Q

Fråga: Kan jag installera larmet själv?

Svar: YachtSafe är marknadens mest lättinstallerade GPS-larm. Larmet är gjort för att du ska kunna installera det enkelt själv. Den lilla larmenheten har inbyggda antenner och endast tre sladdar för inkoppling(G31 och G32). Trådlösa sensorer för inbrottslarm och inget SIM-kort behövs. Larmet aktiveras med Yachtsafe App eller med ett SMS som skickas till larmenheten. Klart!

YachtSafe Utomborslarm har även inbyggd startspärr. Då installationen innebär ingrepp i motorn, så måste en auktoriserad installatör göra arbetet.

Fråga: Hur betalas GSM trafiken? Kan man använda ett eget kontantkort?

Svar: Larmet levereras med ett inbyggt SIM-chip och för användningen av GSM-trafiken betalar man en fast årskostnad. Detta av två huvudanledningar. 

1) Produkten är utformad för tolalskydd mot väta och vibrationer. Produkten är helt ingjuten och inga öppningar eller anslutningar finns för rörliga delar. Av denna anledning är det inte möjligt att sätta dit ett eget löst SIM kort.

2) Kontantkortslösningar är dessutom opålitliga. De ledande försäkringsbolagen, liksom vi som tillverkare, avråder kontaktkort. Är kontaktkortet tomt eller blivit inaktivt så fungerar inte larmsystemet. Det måste också finnas tillräckligt med pengar på kortet för att kunna spåra ett objekt när det väl gäller.

Fråga: Vad kan utgången användas till
Svar: Utgången kan användas till ett relä som driver ett kylskåp eller en värmare som du då kan aktivera från din mobiltelefon. Utgången kan också användas för enkel inkoppling av en siren som då startar om exempelvis en trådlös IR-sensor utlöser ett larm