VETEL AB - Yachtsafe, redKnows och Everysafe

Redan 2007 lanserades första generationen av Yachtsafe's trådlösa GPS-tracker av grundarna till VETEL AB som då också registrerade varumärket Yachtsafe. Grundtaken vara att göra det enkelt för båtägare att hålla koll på sina båtar.

De senaste åren har både produktsortiment och användningsområden växt. Idag består VETEL AB av tre ben, Yachtsafe mot marint, Campsafe mot ATV och fritid, samt Everysafe mot entreprenad och övriga fordon. Bolagets GPS-tracker och övervakningssystem har utvecklats till att bli ett komplett larmsystem och stöldskydd mot fordonsindustrin.

Våra spårsändare, och trådlösa larmtillbehör utvecklas och tillverkas av oss i Skandiavien. Larmlösningarna säljs främst via återförsäljare och via OEM-kunder dvs. där lösningar exempelvis byggs in i annan utrustning. I vårt produktsortiment har vi bland annat trådlösa tillbehör till vårt GPS-larm som exempelvis temperaturgivare, vattenivågivare, IR-sensor, magnetgivare och trampmatta.

VETEL AB är ett elektronik- och mjukvaruföretag lokaliserat E A Rosengrens Gata i Göteborg, Sverige. Verksamheten består av utveckling av egna produkter, samt framtagning av kundanpassade lösningar. Företagets spetskompetens ligger i mobil datakommunikation och GPS-positioneringsteknik.