Köpvillkor och allmänna villkor, yachtsafe.se 
 * Se särskilda villkor för larmpaketet längre ner

1. Produkter
VETEL AB utvecklar, tillverkar och säljer GPS spårsändare samt larmtillbehör under varumärket Yachtsafe. VETEL AB säljer även GPS spårsändare tillverkade av andra leverantörer och då under varumärket Everysafe på hemsidan gpslarm.se. För att kunna kommunicera med larmen så behöver en larmanvändare även teckna ett Service/GSM abonnemang om 1 år (12 mån) Kommunikation med larmet via app i mobiltelefon alt via SMS. Villkoren nedan vid köp i bolagets e-handel eller via order till VETEL AB.
Priser
Alla priser är angivna inklusive moms vid köp av Service/GSM abonnemang liksom angivna rekommenderade utpriser för larmprodukter på yachtsafe.se: Service/GSM abonnemang från och med 1 jan 2022: 795 kr för 1 år/500 kommunikationer,  Alla kommunkationer med larmen via appen ingår i abonnemanget. Beroende på operatör och abonnemangsform kan operatörsavgifter tillkomma i det fall kommunikation med spårsändaren sker genom SMS kommandon.  
I det fall ett Service/GSM abonnemang blivit inaktivt och sedan förnyas är priset 870 kr för 1 år/500 kommunikationer inkl. återaktiveringsavgift (175 kr). Företagskunders priser vid inköp av larmprodukter är vid inloggning webbutik angivna exklusive moms.
Vi förbehåller oss rätten att justera priser i efterhand till följd av till exempel (men inte begränsat till) valutaförändringar. Kvarvarande GSM-& serviceabonnemang återbetalas ej.
2. Leveranstid
Vid beställt Service/GSM abonnemang bekräftas köpet genom orderbekräftelse till registrerad e-postadress. Aktivering av abonnemang sker oftast inom 30 minuter men det kan ta upp till 48 timmar innan abonnemanget är aktiverat av operatören. Ett ytterligare mejl kommer i samband med aktivering att skickas till registrerad e-postadress, innehållande larmets unika telefonnummer samt pinkod. Vid beställning och leverans av larmprodukter samt dessa finns i lager varan vid ordertillfället så kommer paketet att lämna oss senast nästa vardag, för att sedan vara framme hos mottagaren normalt inom 1-3 vardagar senare. Viktigt är dock att du angett mobilnummer alt e-postadress på beställningen, för annars tar det ytterligare en dag för att få pappersavin i brevlådan.
3. Ersättningsvaror
Vi genomför kontinuerligt förändringar i sortimentet. Skulle någon av varorna du beställt vara lagerslut så förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig ersättningsvara. Om du erhåller en ersättningsvara har du full returrätt kostnadsfritt.
4. Betalningsalternativ
Kort
I nätbutiken vid köp av larmprodukter och vid köp av Service/GSM abonnemang kan du betala med VISA eller Mastercard utfärdade av svensk bank. För kortbetalningar online använder vi oss idag av NETS som samarbetspartner. Vetel AB behandlar inga som helst kortuppgifter.

Faktura
Återförsäljare har betalningsvillkor 30 dagar vid köp av YachtSafes och Everysafes Spårsändare och larmtillbehör om inget annat överenskommits.VETEL debiterar ingen faktureringsavgift. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 45 kr, samt dröjsmålsränta med 10 % + gällande referensränta.
5. Leveranssätt
Ditt paket skickas till det utlämningsställe som ligger närmast den adress du angav vid ordertillfället. Fraktkostnaden för privatpersoner uppgår till fast pris om 39 kr vid köp av produkter i webbutiken. Företagskunder debiteras 140 kr ex.moms vid köp av larmprodukter där order levereras genom företagspaket. Postpaket utrikes :För beställningar av larmprodukter till land inom EU samt Norge och Schweiz, kontakta info@vetel.se. Beställningen måste förskottsbetalas via faktura. När vi mottagit betalningen skickas varorna. Vi debiterar fraktkostnad enligt Postens standardprislista för utrikespaket.
6. Leveransbekräftelse
När paketet är packat och klart skickar vi kollinumret för ditt paket till den e-postadress eller med SMS till det mobilnummer du angav vid beställning. Med hjälp av det numret kan du spåra paketet via speditörens hemsida.
Orderbekräftelse När du är klar med din beställning får du en automatisk bekräftelse till den e-postadress du angivit. Observera att din lagda order kan komma att ändras efter att manuell översyn skett. Vi meddelar alltid vid ändring i lagd order.
7. Transportrisk
Vi står för transportrisken till dig. Om paketet är skadat vid uthämtning så rekommenderar vi att du direkt reklamerar det hos ditt ombud eller till oss. Om du först upptäcker skadan när du kommit hem så ber vi dig ta kontakt med oss. Eventuell retur sker på köparens bekostnad och skador som uppstår vid transporten till oss står köparen för.
8. Ej uthämtade paket
För icke uthämtade paket förbehåller sig VETEL rätten att debitera beställaren 100 kr för omkostnader för frakt, emballage samt hantering.
9. Ångerrätt
Om du köper en vara på distans via vår nätbutik, postorder, support har du enligt distansavtalslagen en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Efter det att du har skickat tillbaka varan betalar vi tillbaka beloppet inom 30 dagar, men oftast går det betydligt fortare än så. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan. Du har rätt att öppna och kontrollera larmprodukten. Om det skett en värdeminskning vid öppnandet och kontrollen av larmprodukten kommer vi dra av motsvarande belopp när vi återbetalar din beställning. Vi rekommenderar att den förpackas väl, tillsammans med originalförpackning och emballage samt eventuella tillbehör (som t.ex. fjärr, bruksanvisning, batteri, osv). För att underlätta hanteringen vid åberopande av ångerrätt så rekommenderar vi att du bifogar kassakvitto, faktura eller liknande inköpsbevis tillsammans med din retur. Använd alltid en pakettjänst (t.ex. via Posten eller DHL) med spårning eftersom det är du som står för risken samt kostnaden för returfrakten. Vid återbetalning rekommenderar vi att du anger bank och bankkontonummer (inkl. clearingnummer), postgirokonto eller personkonto, för att undvika eventuella avikostnader eller liknande.
Skicka din retur till: VETEL AB C/O Trakk Telematics, E A Rosengrens Gata 17b, 421 31 Västra Frölunda. 
10. Garanti
VETEL AB lämnar generellt 24 månaders garanti på VETEL:s olika GPS spårsändare och larmtillbehör. År 3 har privatkunder reklamationsrätt. Under år 3 står kunden för alla frakt och servicekostnader till dess att fabriksfel är bevisat. Bevisbördan ligger på kunden. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar fabrikations- och materialfel. Förslitningsskador eller förbrukningsartiklar omfattas ej av garantin. Vidare gäller inte garantin vid skada orsakad av olycka eller oaktsamhet.Om aktuell verkstad bedömer att ett fel på en produkt ej är ett garantifel kan kunden komma att debiteras reparations- eller undersökningskostnad. VETEL ersätter ej förlust av datainformation vid eventuella garanti- och serviceärenden utan det åligger kunden själv att löpande ta säkerhetskopior. VETEL ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet. Vid åberopande av garanti: Kontakta vår serviceavdelning via support@yachtsafe.se. Ange artikelnummer, produktnamn, inköpsdatum, kvittonummer, felbeskrivning och din postadress, så återkommer de till dig för vidare hantering. Kassakvitto eller faktura skall alltid uppvisas vid åberopande av garanti. Returadress: VETEL AB C/O Trakk Telematics, E A Rosengrens Gata 17b, 421 31 Västra Frölunda.
11. Reklamation
I Sverige har vi en lagstadgad reklamationsrätt på 3 år. Det är den tid du som konsument har på dig att påtala ett fel som fanns vid leverans av varan. Reklamationsrätten ska ej förväxlas med en garantiutfästelse då det är köparen som ska bevisa att felet fanns på produkten på leveransdagen (för en vara som ligger inom reklamationsrätten, och är äldre än 6 månader samt utanför garantin). På en vara inom garantiutfästelsen är bevisbördan säljarens. Om säljaren anser att garantin inte gäller är det säljaren som ska göra det sannolikt att felet är självförvållat (t.ex. genom utlåtande från verkstad).Returadress:VETEL AB C/O Trakk Telematics, E A Rosengrens Gata 17b, 421 31 Västra Frölunda. Läs mer på Konsumentverkets hemsida Om du ska skicka en produkt till oss för reklamation så ber vi dig kontakta vår supportavdelning på info@vetel.se och uppge artikelnummer, produktnamn, inköpsdatum, kvitto-/ordernummer, vad som är fel och din postadress.

12. Ansvar och ansvarsbegränsning
Vetel har inget ansvar för skador som kan uppkomma (exempelvis direkta eller indirekta person- eller sakskador eller rena förmögenhetsskador såvida inte Vetel förfarit grovt vårdslöst eller uppsåtligen.
Vetel ansvarar inte för:
-skador på person eller egendom som kan uppkomma på grund av bristande funktion
-åtgärder som föranleds av förmedlat larm, telefonsamtal eller SMS meddelande
-åtkomst, tillförlitlighet eller kvalitet för telefonförbindelser eller satellitpositionering via GPS
-Kund har skyldighet att installera produkter i enlighet med gällande föreskrifter, Vetel ABs installationsmanualer. Denna installation skall ha skett på ett fackmannamässigt sätt. Kund måste genom bilder, dokumentation och annan bevisning kunna uppvisa att så skett.
Kunden skall i detta fall hålla Vetel skadeslöst för krav som kan riktas från användaren eller andra juridiska eller fysiska personer.
Vetel kan på inga sätt i något fall hållas ansvarigt för mer än vad kund betalat för produkten/erna.
13. Force Majeure
Vetel är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför Vetels kontroll och som hindrar eller allvarligt försvårar fullgörandet av avtalad förpliktelse (Befriande omständighet). Så snart hindret undanröjts skall dock förpliktelsen åter fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet anses exempelvis, men inte uteslutande, blockad, upplopp, krig, brand, åskoväder samt naturkatastrofer
14. Försäljning av larmprodukter till företag
Vi fakturerar endast aktiebolag som varit verksamma i minst två år och som redovisar vinst och ej har någon betalningsanmärkning (sedvanlig kreditkontroll utförs) Order levereras med företagspaket. Vi debiterar en fraktkostnad på 140 kr exklusive moms/order. För utlandsleverans uppgår fraktkostnaden till 24 Euro exkl. VAT.
15. Överlåtelse
Kund får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens samtycke. Sådant samtycke skall i förekommande fall inte oskäligt undanhållas.
16. Feltryck
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, bilder och produkttexter som blivit felaktiga vid tryck. Detsamma gäller våra produktmanualer samt information på vår hemsida.
17. Tvist
Vid eventuell tvist har VETEL som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

 

Villkos larmpaketet

1.Allmänt
Dessa villkor gäller för avtal mellan Vetel AB (härefter ”Vetel”) org. nr 556751-4384 och fysisk person (Kund) avseende Vetels Tjänster. Kunds Villkor omfattar dels allmänna villkor som gäller för alla typer av Tjänster/produkter samt särskilda villkor för tjänst. Villkoren samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom Kundens beställning, specialbestämmelser i samband med visst erbjudande, Vetels vid var tid gällande prislista, fullmakt, leveransbestämmelser, integritetspolicy samt säkerhets och etikregler utgör tillsammans avtalet mellan Vetel och Kunden (Avtalet). Vid eventuella motstridigheter mellan Villkoren har de särskilda villkoren företräde framför de allmänna villkoren. Specialbestämmelser har företräde framför motsvarande bestämmelser i Villkoren.

2. Förutsättningar för avtal
Kunden ska vara myndig samt folkbokförd i Sverige för att få ingå Avtal med Vetel AB. Kunden får endast använda Tjänsten och tillhörande utrustning för avsett ändamål. Det innebär bland annat att ingen form av kommersiellt ändamål är tillåtet oavsett om det gynnar Kunden eller någon annan. Kunden ansvarar för att användningen av Tjänsten eller utrustning inte kränker Vetels eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt.
Samtliga Vetels Tjänster levereras normalt till Kunden inom 7 arbetsdagar från det att Avtal har ingåtts.

2a) Vetel förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning eller annan tillgänglig information om Kunden innan Avtal ingås och under Avtalstiden om det finns godtagbara skäl. Vetel äger rätt att avböja att ingå Avtal mot bakgrund av sådan information.
Avtal om Tjänst
-Avtal ska anses träffat först när Vetel har godkänt beställningen.
-Vid Avtal som träffas på distans eller utanför affärslokal har Kunden ångerrätt enligt lag.
-Om Kunden ångrar en beställning av Tjänst ska Vetel meddelas inom 14 dagar från det att Avtalet ingåtts. Ytterligare information om ångerrätt finns i Vetels allmänna villkor.

2b) Utrustning. Kunden ansvarar för att hårdvara för Tjänsten är placerad på lämpligt ställe där det skyddas från till exempel vatten eller yttre fysisk påverkan. För installationsguide, se våra guider på www.yachtsafe.se eller kontakta Vetels support. Kunden är ensamt ansvarig för att utrustningen inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.
Kunden ansvarar också för att hårdvara inte skadas av förstörande impulser via ansluten el eller signalkabel (till exempel till följd av åsknedslag);

3. Spärr av tjänst

Vetel får spärra Tjänsten om:
- Om betalning uteblivit efter påminnelse
- Om det finns anledning att anta att någon Tjänsten används för olaglig verksamhet
- Om tjänsten används för kommersiellt bruk eller annan oändamålsenlig aktivitet

Om Tjänsten blir spärrad ska Kunden kontakta Vetels support.
Vetel återaktiverar Tjänsten igen så snart Vetel vet att ovanstående orsaker för spärr av Tjänsten är åtgärdade. Kunden har inte rätt till ersättning för den tid Tjänsten varit spärrad.

4. Support, service och underhåll

Vetel tillhandahåller support avseende hårdvara, inhandlad hos Vetel, samt Tjänsten, via Vetels supportportal. Vetel tillhandahåller inte support avseende annan utrustning. Supportens öppettider framgår i supportportalen. I supportportalen återfinns även guider, manualer och FAQ.
Kunden ska vara behjälplig vid felsökning och, om Vetel begär det, ha tillgång till utrustningen för att felsökning och avhjälpning av fel ska vara möjligt. Vetel har rätt att begränsa tillgången till Tjänsten för underhåll, korrigering av fel samt uppgradering och uppdatering av hård- och mjukvara.
5 Störningar och avbrott

Vetel åtgärdar störningar och avbrott i tillhandahållna Tjänster inom skälig tid efter felanmälan.
Om störningar eller avbrott ligger hos partner eller underleverantör till Vetel, åtar sig Vetel ansvaret att driva det ärendet gentemot partner eller underleverantör.
För störning eller avbrott som ligger utanför Vetels kontroll, ansvaras ej.
Felsökning och support ingår i Tjänsten för Kunden under förutsättning att fel inte beror på vårdslöshet hos Kunden eller annan faktor som Kunden svarar för. Har Tjänsten varit obrukbar på grund av störning eller avbrott i Tjänsten under en sammanhängande tid av minst 48 timmar har Kunden rätt till prisavdrag genom återbetalning eller kreditering av erlagd avgift. Storleken på prisavdraget bestäms utifrån felets varaktighet räknat i dygn från tiden för Kundens felanmälan till dess störningen eller avbrottet har upphört.
5a) Vetel ansvarar inte för utebliven vinst eller intäkt, förlust i näringsverksamhet, inkomstförlust eller annan indirekt skada om inte Vetel har handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.
Det föreligger ingen rätt till prisavdrag, och heller ingen rätt till ersättning för skada, om obrukbarheten eller skadan beror på en omständighet utanför Vetels kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, till exempel atmosfäriska eller tekniska störningar, militär närvaro, blixtnedslag, strömavbrott, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, naturkatastrof, handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken Vetel inte svarar.
Vetel är befriad från skyldighet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet under den tid sådan omständighet består.

6 Avgifter och betalning

För Tjänsten ska Kunden betala en fast avgift enligt Vetels gällande prislista. Prislista finns tillgänglig på Vetels hemsida (Yachtsafe.se) och kan även fås via Vetels support
Fasta avgifter för Tjänsten faktureras i förskott.
Vid betalning ansvarar Kunden för att ange korrekt OCR-/fakturanummer. Om Vetel inte erhåller full betalning senast på förfallodagen har Vetel rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse och, i förekommande fall, kostnader för inkasso. Påminnelseavgifter och inkassokostnader tas ut med stöd av lagen om ersättning för inkassokostnader med mera.
Om Kunden har reklamerat inom skälig tid och anfört sakliga skäl mot fakturerat belopp, ska Vetel på Kundens begäran bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Vetel har utrett saken eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden har Vetel rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen för den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen är skyldig att betala.

6a) Ändringar i tjänsten

Ändring av priser meddelas Kunden senast 1 månad innan ändringen träder i kraft. För Avtal med viss angiven bindningstid får en ändring verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Vetel har dock rätt att ändra Villkoren, Tjänsten eller avgifter under bindningstiden, utan att kund har rätt att säga upp tjänsten, om ändringen förorsakas av författningsändringar, myndighetsbeslut, strejk, sabotage, extrema väderförhållanden, ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter eller kvalificerade kostnadsökningar i förhållande till underleverantör utanför Vetels kontroll vid ändring av Villkoren, Tjänsten eller avgifter har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande den dag då ändringen börjar gälla utan att det medför någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse för Kunden. Om Kunden inte säger upp Avtalet senast dagen innan ändringen börjar gälla anses Kunden ha godkänt ändringen. Om ändringen är till uppenbar fördel för Kunden har Kunden dock inte rätt att säga upp Avtalet.
Information till Kunden om ändrad avgift, ändrade Villkor eller Tjänst sker skriftligen till kunden per SMS eller email.
Kunden ska underrätta Vetel om ändring av bostadsadress och/eller fakturaadress inom Sverige 1 månad i förväg samt meddela ändring av telefonnummer och e-postadress.

7. Avtalstid och uppsägning

Ordinarie avtalstid för larmpaketet är 12 månader om inget annat skriftligen anges i avtalet. 
Uppsägningstiden för Avtalet är en (1) månad om inte bindningstid gäller för avtalet. Avtalet gäller för den bindningstid som framgår av specialbestämmelser i erbjudande eller av Kundens beställning. Efter bindningstidens utgång gäller Avtalet tills vidare med en (1) månads uppsägningstid.

7a)Orsak till uppsägning i förtid.
Vid dödsfall kan Vetel eller företrädare för Kundens dödsbo mot uppvisande av bestyrkt kopia av dödsfallsintyg säga upp Avtalet till upphörande vid utgången av den kalendermånad då Vetel fick vetskap om dödsfallet.

Om full betalning trots betalningspåminnelse inte inkommit har Vetel rätt att stänga av eller begränsa eller spärra Tjänsten till dess att full betalning inkommit. Kunden är inte befriad från betalningsskyldighet under avstängningsperioden, dock längst under en skälig tid. Om Kunden vid upprepade tillfällen betalar för sent, har Vetel rätt att stänga av Tjänsten omedelbart. När Kunden fullgjort sin betalningsskyldighet ges åter tillträde till Tjänsten.

7b) Vetel har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet med Kunden;
- Om Kundens dröjsmål med betalning kan anses väsentligt eller vid dröjsmål med mer än ringa del av betalningen och Kunden trots betalningspåminnelse inte betalar inom skälig tid.
- Om Kunden vid upprepade tillfällen eller på annat sätt väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet.

Om Vetel säger upp Avtalet är Kunden betalningsskyldig för den återstående bindningstiden med avdrag för Vetels eventuella kostnadsbesparingar.
Vid eventuell tvist mellan Kunden och Vetel ska parterna i första hand försöka komma överens.
Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för nämndens prövning. Allmänna reklamationsnämndens beslut utgör en rekommendation till parterna om hur tvisten ska avgöras.

8. Ägarbyte eller överflyttning av abonnemang

Om ett avtal avseende ägarbyte mellan Kund och ny fysisk person eller verksamhet (härefter ”Köpare”) ingås ska detta meddelas till Vetel.
Vid ägarbyte eller överflyttning av abonnemang behöver dokumentet anmälan om ägarbyte skickas in till Vetel per post eller email. Dokumentet ska vara underskrivet av både Köpare och Säljare. Vetel registrerar ägarbytet inom 7 arbetsdagar från det att dokumentet inkommit. När ägarbytet är godkänt och genomfört meddelas Köpare och Säljare per email. Säljaren är inte befriad från betalningsskyldighet under övergångsperioden, utan först när ägarbytet trätt i kraft.

Vetel äger rätt att avböja att ingå Avtal med Köpare i enlighet med punkt 2.