Köpvillkor och allmänna villkor

1. Produkter
VETEL AB utvecklar, tillverkar och säljer GPS spårsändare samt larmtillbehör under varumärket Yachtsafe. VETEL AB säljer även GPS spårsändare tillverkade av andra leverantörer och då under varumärket Everysafe på hemsidan gpslarm.se. För att kunna kommunicera med larmen så behöver en larmanvändare även teckna ett Service/GSM abonnemang om 1 år alt 2 år. Kommunikation med larmet via app i mobiltelefon alt via SMS. Villkoren nedan vid köp i bolagets e-handel eller via order till VETEL AB.
Priser
Alla priser är angivna inklusive moms vid köp av Service/GSM abonnemang liksom angivna rekommenderade utpriser för larmprodukter på yachtsafe.se: Service/GSM abonnemang från och med 1 oktober 2018: 795 kr för 1 år/500  kommunikationer. Beroende på operatör och abonnemangsform kan operatörsavgifter tillkomma.
I det fall ett Service/GSM abonnemang blivit inaktivt och sedan förnyas är priset 870 kr för 1 år/500 kommunikationer inkl. återaktiveringsavgift (175 kr). Företagskunders priser vid inköp av larmprodukter är vid inloggning webbutik angivna exklusive moms.
Vi förbehåller oss rätten att justera priser i efterhand till följd av till exempel (men inte begränsat till) valutaförändringar.
2. Leveranstid
Vid beställt Service/GSM abonnemang bekräftas köpet genom orderbekräftelse till registrerad e-postadress. Aktivering av abonnemang sker oftast inom 30 minuter men det kan ta upp till 48 timmar innan abonnemanget är aktiverat av operatören. Ett ytterligare mejl kommer i samband med aktivering att skickas till registrerad e-postadress, innehållande larmets unika telefonnummer samt pinkod. Vid beställning och leverans av larmprodukter samt dessa finns i lager varan vid ordertillfället så kommer paketet att lämna oss senast nästa vardag, för att sedan vara framme hos mottagaren normalt inom 1-3 vardagar senare. Viktigt är dock att du angett mobilnummer alt e-postadress på beställningen, för annars tar det ytterligare en dag för att få pappersavin i brevlådan.
3. Ersättningsvaror
Vi genomför kontinuerligt förändringar i sortimentet. Skulle någon av varorna du beställt vara lagerslut så förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig ersättningsvara. Om du erhåller en ersättningsvara har du full returrätt kostnadsfritt.
4. Betalningsalternativ
Kort
I nätbutiken vid köp av larmprodukter och vid köp av Service/GSM abonnemang kan du betala med VISA eller Mastercard utfärdade av svensk bank. För kortbetalningar online använder vi oss idag av Payex som samarbetspartner. Vetel AB behandlar inga som helst kortuppgifter.

Faktura
Återförsäljare har betalningsvillkor 30 dagar vid köp av YachtSafes och Everysafes Spårsändare och larmtillbehör om inget annat överenskommits.VETEL debiterar ingen faktureringsavgift. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 45 kr, samt dröjsmålsränta med 10 % + gällande referensränta.
5. Leveranssätt
Ditt paket skickas till det utlämningsställe som ligger närmast den adress du angav vid ordertillfället. Fraktkostnaden för privatpersoner uppgår till fast pris om 39 kr vid köp av produkter i webbutiken. Företagskunder debiteras 140 kr ex.moms vid köp av larmprodukter där order levereras genom företagspaket. Postpaket utrikes :För beställningar av larmprodukter till land inom EU samt Norge och Schweiz, kontakta info@vetel.se. Beställningen måste förskottsbetalas via faktura. När vi mottagit betalningen skickas varorna. Vi debiterar fraktkostnad enligt Postens standardprislista för utrikespaket.
6. Leveransbekräftelse
När paketet är packat och klart skickar vi kollinumret för ditt paket till den e-postadress eller med SMS till det mobilnummer du angav vid beställning. Med hjälp av det numret kan du spåra paketet via speditörens hemsida.
Orderbekräftelse När du är klar med din beställning får du en automatisk bekräftelse till den e-postadress du angivit. Observera att din lagda order kan komma att ändras efter att manuell översyn skett. Vi meddelar alltid vid ändring i lagd order.
7. Transportrisk
Vi står för transportrisken till dig. Om paketet är skadat vid uthämtning så rekommenderar vi att du direkt reklamerar det hos ditt ombud eller till oss. Om du först upptäcker skadan när du kommit hem så ber vi dig ta kontakt med oss. Eventuell retur sker på köparens bekostnad och skador som uppstår vid transporten till oss står köparen för.
8. Ej uthämtade paket
För icke uthämtade paket förbehåller sig VETEL rätten att debitera beställaren 100 kr för omkostnader för frakt, emballage samt hantering.
9. Ångerrätt
Om du köper en vara på distans via vår nätbutik, postorder, support har du enligt distansavtalslagen en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Efter det att du har skickat tillbaka varan betalar vi tillbaka beloppet inom 30 dagar, men oftast går det betydligt fortare än så. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan. Du har rätt att öppna och kontrollera larmprodukten. Om det skett en värdeminskning vid öppnandet och kontrollen av larmprodukten kommer vi dra av motsvarande belopp när vi återbetalar din beställning. Vi rekommenderar att den förpackas väl, tillsammans med originalförpackning och emballage samt eventuella tillbehör (som t.ex. fjärr, bruksanvisning, batteri, osv). För att underlätta hanteringen vid åberopande av ångerrätt så rekommenderar vi att du bifogar kassakvitto, faktura eller liknande inköpsbevis tillsammans med din retur. Använd alltid en pakettjänst (t.ex. via Posten eller DHL) med spårning eftersom det är du som står för risken samt kostnaden för returfrakten. Vid återbetalning rekommenderar vi att du anger bank och bankkontonummer (inkl. clearingnummer), postgirokonto eller personkonto, för att undvika eventuella avikostnader eller liknande.
Skicka din retur till: VETEL AB Bror Nilssons Gata 16 417 55 Göteborg
10. Garanti
VETEL AB lämnar generellt 24 månaders garanti på VETEL:s olika GPS spårsändare och larmtillbehör. År 3 har privatkunder reklamationsrätt. Under år 3 står kunden för alla frakt och servicekostnader till dess att fabriksfel är bevisat. Bevisbördan ligger på kunden. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar fabrikations- och materialfel. Förslitningsskador eller förbrukningsartiklar omfattas ej av garantin. Vidare gäller inte garantin vid skada orsakad av olycka eller oaktsamhet.Om aktuell verkstad bedömer att ett fel på en produkt ej är ett garantifel kan kunden komma att debiteras reparations- eller undersökningskostnad. VETEL ersätter ej förlust av datainformation vid eventuella garanti- och serviceärenden utan det åligger kunden själv att löpande ta säkerhetskopior. VETEL ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet. Vid åberopande av garanti: Kontakta vår serviceavdelning via support@yachtsafe.se. Ange artikelnummer, produktnamn, inköpsdatum, kvittonummer, felbeskrivning och din postadress, så återkommer de till dig för vidare hantering. Kassakvitto eller faktura skall alltid uppvisas vid åberopande av garanti. Returadress: VETEL AB Bror Nilssons Gata 16 417 55 Göteborg.

11. Reklamation
I Sverige har vi en lagstadgad reklamationsrätt på 3 år. Det är den tid du som konsument har på dig att påtala ett fel som fanns vid leverans av varan. Reklamationsrätten ska ej förväxlas med en garantiutfästelse då det är köparen som ska bevisa att felet fanns på produkten på leveransdagen (för en vara som ligger inom reklamationsrätten, och är äldre än 6 månader samt utanför garantin). På en vara inom garantiutfästelsen är bevisbördan säljarens. Om säljaren anser att garantin inte gäller är det säljaren som ska göra det sannolikt att felet är självförvållat (t.ex. genom utlåtande från verkstad).
Returadress:VETEL AB Bror Nilssons Gata 16 417 55 Göteborg Läs mer på Konsumentverkets hemsida Om du ska skicka en produkt till oss för reklamation så ber vi dig kontakta vår supportavdelning på info@everysafe.se och uppge artikelnummer, produktnamn, inköpsdatum, kvitto-/ordernummer, vad som är fel och din postadress.
12. Ansvar och ansvarsbegränsning
Vetel har inget ansvar för skador som kan uppkomma (exempelvis direkta eller indirekta person- eller sakskador eller rena förmögenhetsskador såvida inte Vetel förfarit grovt vårdslöst eller uppsåtligen.
Vetel ansvarar inte för:
-skador på person eller egendom som kan uppkomma på grund av bristande funktion
-åtgärder som föranleds av förmedlat larm, telefonsamtal eller SMS meddelande
-åtkomst, tillförlitlighet eller kvalitet för telefonförbindelser eller satellitpositionering via GPS
-Kund har skyldighet att installera produkter i enlighet med gällande föreskrifter, Vetel ABs installationsmanualer. Denna installation skall ha skett på ett fackmannamässigt sätt. Kund måste genom bilder, dokumentation och annan bevisning kunna uppvisa att så skett.
Kunden skall i detta fall hålla Vetel skadeslöst för krav som kan riktas från användaren eller andra juridiska eller fysiska personer.
Vetel kan på inga sätt i något fall hållas ansvarigt för mer än vad kund betalat för produkten/erna.
13. Force Majeure
Vetel är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför Vetels kontroll och som hindrar eller allvarligt försvårar fullgörandet av avtalad förpliktelse (Befriande omständighet). Så snart hindret undanröjts skall dock förpliktelsen åter fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet anses exempelvis, men inte uteslutande, blockad, upplopp, krig, brand, åskoväder samt naturkatastrofer
14. Försäljning av larmprodukter till företag
Vi fakturerar endast aktiebolag som varit verksamma i minst två år och som redovisar vinst och ej har någon betalningsanmärkning (sedvanlig kreditkontroll utförs) Order levereras med företagspaket. Vi debiterar en fraktkostnad på 140 kr exklusive moms/order. För utlandsleverans uppgår fraktkostnaden till 24 Euro exkl. VAT.
15. Överlåtelse
Kund får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens samtycke. Sådant samtycke skall i förekommande fall inte oskäligt undanhållas.
16. Feltryck
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, bilder och produkttexter som blivit felaktiga vid tryck. Detsamma gäller våra produktmanualer samt information på vår hemsida.
17. Tvist
Vid eventuell tvist har VETEL som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.