App-instruktioner för YachtSafes gps-larm

Här kan du läsa om de mest primära funktionerna som YachtSafe appen erbjuder. Se manualer för mera nogrann genomgång av registrering och aktivering av GPS-larmet med hjälp av appen samt om hur du lägger till larm tillbehör.

Appen är utvecklad och anpassad för mobiltelefoner och vyer, kartfunktion samt meny är inte optimal i surfplattor. 
För att appen ska fungera så behöver du uppdatera din mobil till iOS 10.3 eller Android-version 6.0 eller högre.

 

Klicka här för att se installationsfilmen för din Androidtelefon

Klicka här att se installationsfilmen för din iOS/iPhone

 

 

 

Information om de olika delarna i appen.


GPS-position

Här kan du se positionen på fordonet direkt i kartan, aktivera och inaktivera GPS trackern mm. Tryck någonstans på kartan så framträder möjligheten att ändra mellan aktivt larm samt slå PÅ/AV larmet.

Larmstatus
Här kan du läsa av all information om GPS-larmet. Du ser om larmet är på eller av samt information om temperatur, extern spänning, batterinivå på det interna batteriet och exakta GPS-kordinater.

Inställningar
Här kan du se över larmprofilen, lägga in larmmottagare, byta pinkod, registrera ett nytt larm samt köpa GSM trafik. 

Mina larm
Här kan du Aktivera ett nytt larm i appen eller se över befintliga larm som ligger aktiverade i appen.

Info
Här kan du hitta instruktioner till hur man aktiverar larmet i appen, hur man skickar SMS-kommandon, info om oss samt support & FAQ.

Larmtillbehör & Relä
Längst ner på statussidan finner du larmtillbehör & relä som tar dig vidare till en sida där du kan se status på tillbehören, här kan du aktivera eller inkativera specifika tillbehör samt bestämma övre och nedre larmgräns för tempgivaren.
På denna sidan hittar du fliken larmutgång där du ställer in den externa utgången (av/på/siren) och ext.spänningslarm. Du hittar även fliken lägg till & konfigurera larmtillbehör där du lägger till nya tillbehör.