GPS trackerVETEL AB och YachtSafe 

 

Första generationen av Yachtsafe trådlösa GPS-larm lanserades 2007 av grundarna till VETEL AB som då också registrerade varumärket Yachtsafe.Tanken var att göra det enkelt för båtägare att hålla koll på sina båtar. Att enkelt och smidigt hålla koll på sin båt eller fordon är fortfarande grunden för utvecklingsarbetet samtidigt som fler branschen har börjat intressera sig för Yachtsafe GPS-larm & Övervakningssystem.


GPS-larmet & Övervakningssystemet är idag anpassat för olika användningsområden och affärskonceptet har fortsatt utvecklas till att mer bli ett larmsystem mot fordonsindustrin. Idag är vår marknad indelad i tre huvudsegment med olika larmlösningar vår respektive segment. De tre huvudsegmenten vi riktar oss mot är följande: Marint, Fordon och Entreprenad.

Våra larmlösningar utvecklas av oss och säljs främst via återförsäljare och via OEM-kunder, dvs där lösningarna exempelvis byggs in i anna utrustning. I vårt produktsortiment har vi bland annat trådlösa tillbehör till vårt GPS-larm som exempelvis temperaturgivare, vattennivågivare, IR-sensor, magnetgivare och trampmatta. 

VETEL AB är ett elektronik- och mjukvaruföretag lokaliserat i Göteborg, Sverige. Verksamheten består av utveckling av egna produkter, samt framtagning av kundanpassade lösningar. Företagets spetskompetens ligger i mobil datakommunikation och GPS-positioneringsteknik.

 

VETEL & YachtSafe