Uppdaterad App för YachtSafes GPS-larm 2018


Nu blir det ännu enklare att använda våra larmlösningar. Vi har strävat efter en app som ska vara tydlig och användarvänlig samt med större kontroll över alla funktioner och trådlösa tillbehör.

Stora nyheten är kartan i appens första flik: tryck någonstans på kartan så framträder möjligheten att välja aktivt larm samt för att slå PÅ/AV larmet. 

 

För både iOS och Android

Nu har du möjlighet att samla YachtSafes larm och funktioner direkt i din mobil. Du kan ansluta ett obegränsat antal larm och trådlösa tillbehör till en och samma App.

Detta gör det enkelt för dig att hålla koll på både ditt fordon, båt och hem vart du än befinner dig. Skulle något inträffa skickas självklart larm direkt till din mobil samt två extra nummer för ökad trygghet.

 

Enkel användning

Appen är uppdaterad med stort fokus på användarvänlighet. De mest primära funktionerna finns direkt i startsidan med tydliga och stora knappar för till exempel lås- och GPS-funktion.

Genom att ansluta alla dina olika larm till en och samma App får du all information samlad på ett strukturerat sätt. Det blir nu ännu enklare att hålla koll på dina favoritägodelar. 

 

Många funktioner

Appen skapar stora möjligheter med alla olika funktoner. Du kan till exempel slå på och av larm och annan utrustning, se GPS-positionen, övervaka batterier, temperaturer och vattenläckage.