2018-10-12
YachtSafe Support Team

 Svenska Båtunionen är riksorganisationen för svenska båtklubbar, med över 880 anslutna båtklubbar i sitt nätverk. 

Båtunionens huvudsakliga uppgift är att värna om fritidsbåtlivet i Sverige genom arbeta aktivt med båtmiljöfrågor,
sjösäkerhet och juridisk rådgivning till sina 140 000 medlemmar. Samarbetet innebär bland annat att Båtunionens
båtklubbar och deras medlemmar erbjuds förmånliga YachtSafe erbjudanden.